1. Phasmophobia
 2. Equipment
 3. Jak działa Czytnik EMF w phasmophobia?
Jak działa Czytnik EMF w phasmophobia? - Phasmophobia

Jak działa Czytnik EMF w phasmophobia?

Czytnik EMF to małe urządzenie z pięcioma kolorowymi diodami, każda z nich wskazuje inny poziom EMF.

Czytnik EMF to małe urządzenie z pięcioma kolorowymi diodami, każda z nich wskazuje inny poziom EMF. Włączony Czytnik EMF wykrywa zjawiska paranormalne w odległości ~1,5 metra od miejsca zdarzenia. Jeśli w zasięgu znajduje się wiele emisji EMF, to ta o najwyższym poziomie zostanie wskazana przez czytnik. Podczas polowań lub manifestacji ducha, czytniki EMF w odległości do 10 metrów od ducha (lub wyższej w przypadku Raiju) będą działać nieprawidłowo i wyświetlać losowe wartości pomiędzy poziomem 1 a 4.

Podczas aktywnego polowania włączony i trzymany w ręku Czytnik EMF będzie przyciągał duchy w promieniu 9 metrów (Yokai 2 metry) znajdujące się na tym samym poziomie.

Istnieje pięć rodzajów emisji Czytnika EMF. Emisje EMF znikają po upływnie 20 sekund.

Poziom 1, domyślne ustawienie:

Czytnik EMF jest włączony i gotowy do użycia

Poziom 2, Interakcja:

Interakcja ducha z obiektami:

 • Interakcja z drzwiami
 • Interakcja z skrzynką bezpieczników
 • Integracja z przedmiotem Notatnik dla Ducha (pisanie, nie rzucanie)
 • Interakcja z przełącznikiem światła
 • Interakcja z urządzeniem elektronicznym typu telefon/radio/telewizor
 • Interakcja z zlewem lub odkręcenie kranu
 • Interakcja z bujanym fotelem
 • Interakcja z obrazem
 • Pukanie w okno
 • Odpowiedź na Tablica Ouija
 • Teleport przedmiotu
 • Uruchomienie alarmu samochodowego
 • Użycie krucyfiks

Poziom 2 Czytnika EMF może również wskazywać ingerencję zdolności ducha:

 • Jinn (obniżenie psychiki)
 • Phantom (przechodzenie obok gracza)
 • Poltergeist (rzucanie wieloma przedmiotami)
 • Wraith (teleportowanie do gracza)

Poziom 3, rzucanie przedmiotami:

Wskazuje że obiekt został niedawno rzucony przez ducha.

Poziom 4, manifestacja:

Duch zainicjował polowanie lub wywołał zdarzenie (śpiewanie, pojawienie się, miganie światła itp.)

Poziom 5, dowody:

Występuje tylko wtedy kiedy duch ma możliwość dowodu „EMF 5”, Za każdym razem, gdy gracz napotka EMF poziomu 2 lub 3, istnieje 25% szans, że duch wyemituje silny EMF poziomu 5. Jeśli tak się stanie, nie musi to oznaczać silnej aktywności lub bezpośredniego zagrożenia dla gracza.

Podczas polowania duch może wytwarzać pole elektromagnetyczne, które będzie odczytywane jako poziomy 2-5 w zależności od jego lokalizacji. Poziom 5 można również zaobserwować gdy duch wchodzi w interakcję z obiektami.

Porady:

Należy używać czytnika EMF za każdym razem w ciągu 20 sekund od każdej interakcji ducha.